Holicí přípravky používané před holením, při holení nebo po holení, osobní deodoranty, koupelové přípravky, depilátory a jiné voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté; hotové pokojové deodoranty, též parfémované nebo s dezinfekčními vlastnostmi.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 3307100000 80: Holicí přípravky používané před holením, při holení nebo po holení
  • - 3307200000 80: Osobní deodoranty a přípravky proti pocení
  • - 3307300000 80 (0/2) : Parfémované koupelové soli a jiné koupelové přípravky
  • - 3307410000 10: Přípravky pro parfémování nebo deodoraci místností, včetně vonných přípravků používaných při náboženských obřadech
  • - - 3307410000 80: "Agarbatti" a jiné vonné přípravky, které vydávají vůni při spalování
  • - - 3307490000 80 (2/2) : Ostatní
  • - 3307900000 80 (0/47) : Ostatní