Použité nebo nové hadry, motouzy, šňůry, provazy a lana z textilních materiálů ve formě zbytků nebo výrobků vyřazených z používání.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 6310100000 80: Tříděné
  • - 6310900000 80 (0/1) : Ostatní

Dle údajů žadatele se jedná o ořezy z textilní…

Dle údajů žadatele se jedná o ořezy z textilní výroby. Ořezy ve formě pruhů (3 – 60 cm), plachetky s pohledovými vadami.

Deklarovaný materiál (dle dodaného vzorku): Netkané textilie ze syntetických vláken, směsný materiál v poměrech od 20% PP / 80% PE do 95% PP / 5% PE.

Účel použití: k regranulaci. Balení: lisované balíky.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: ZE SYNTETICKÝCH VLÁKEN NETKANÉ TEXTILIE ZBYTKY