Ostatní / Heterocyklické sloučeniny pouze s kyslíkatým(i) heteroatomem (heteroatomy).

Deutsch 2 Nederlands 3

  • - - - 2932190020 80: Tetrahydrofuran-boran (CAS RN 14044-65-6)
  • - - - 2932190030 80: bezvodné složky mannitolu nebo sorbitolu, kromě maltolu a isomaltolu
  • - - - 2932190040 80: Furan (CAS RN 110-00-9) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší
  • - - - 2932190041 80: 2,2-di(tetrahydrofuryl)propan (CAS RN 89686-69-1)
  • - - - 2932190060 80: Flurtamone (ISO) (CAS RN 96525-23-4)
  • - - - 2932190070 80: Furfurylamin (CAS RN 617-89-0)
  • - - - 2932190075 80: Tetrahydro-2-methylfuran (CAS RN 96-47-9)
  • - - - 2932190080 80: 5-Nitrofurfuryliden diacetát (CAS RN 92-55-7)
  • - - - 2932190090 80 (0/1) : Ostatní