Netvářený (surový) titan; prášek.

Deutsch 1 Français 1

  • - - 8108200010 80: Houbovitý titan
  • - - 8108200030 80: Titan ve formě prášku z něhož 90 % hmotnostních nebo více projde sítem s oky o velikosti 0,224 mm
  • - - 8108200040 80: Ingot ze slitiny titanu: - o výšce 17,8 cm nebo větší, o délce 180 cm nebo větší a o šířce 48,3 cm nebo větší, - o hmotnosti 680 kg nebo více, obsahující tyto slitinové prvky: - 3 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 6 % hmotnostních hliníku, - 2,5 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních cínu, - 2,5 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 4,5 % hmotnostního zirkonia, - 0,2 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 1 % hmotnostní niobu, - 0,1 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 1 % hmotnostní molybdenu, - 0,1 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 0,5 % hmotnostního křemíku
  • - - 8108200055 80: Ingot ze slitiny titanu: - o výšce 17,8 cm nebo větší, délce 180 cm nebo větší a šířce 48,3 cm nebo větší, - o hmotnosti 680 kg nebo více, obsahující tyto slitinové prvky: - 3 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 7 % hmotnostních hliníku, - 1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních cínu, - 3 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních zirkonia, - 4 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 8 % hmotnostních molybdenu
  • - - 8108200060 80: Ingot ze slitiny titanu: - o průměru 63,5 cm nebo větším a o délce 450 cm nebo větší, - o hmotnosti 6 350 kg nebo více, obsahující tyto slitinové prvky: - 5,5 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 6,7 % hmotnostního hliníku, - 3,7 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 4,9 % hmotnostního vanadu
  • - - 8108200070 80: Deska ze slitiny titanu: - o výšce 20,3 cm nebo větší, avšak nejvýše 23,3 cm, - o délce 246,1 cm nebo větší, avšak nejvýše 289,6 cm, - o šířce 40,6 cm nebo větší, avšak nejvýše 46,7 cm, - o hmotnosti 820 kg nebo více, avšak nejvýše 965 kg, obsahující tyto slitinové prvky: - 5,2 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 6,2 % hmotnostních hliníku, - 2,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 4,8 % hmotnostních vanadu
  • - - 8108200090 80: Ostatní