Netvářený (surový) titan; prášek.

  • - - 8108200010 80: Houbovitý titan
  • - - 8108200030 80: Titan ve formě prášku z něhož 90|% hmotnostních nebo více projde sítem s oky o velikosti 0,224|mm
  • - - 8108200040 80: Ingot ze slitiny titanu: -|o|výšce 17,8|cm nebo větší, o|délce 180|cm nebo větší a|o|šířce 48,3|cm nebo větší, -|o|hmotnosti 680|kg nebo více, obsahující tyto slitinové prvky: -|3|% hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 6|% hmotnostních hliníku, -|2,5|% hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 5|% hmotnostních cínu, -|2,5|% hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 4,5|% hmotnostního zirkonia, -|0,2|% hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 1|% hmotnostní niobu, -|0,1|% hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 1|% hmotnostní molybdenu, -|0,1|% hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 0,5|% hmotnostního křemíku
  • - - 8108200055 80: Ingot ze slitiny titanu: -|o výšce 17,8|cm nebo větší, délce 180|cm nebo větší a šířce 48,3|cm nebo větší, -|o hmotnosti 680|kg nebo více, obsahující tyto slitinové prvky: -|3|% hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 7|% hmotnostních hliníku, -|1|% hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 5|% hmotnostních cínu, -|3|% hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 5|% hmotnostních zirkonia, -|4|% hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 8|% hmotnostních molybdenu
  • - - 8108200060 80: Ingot ze slitiny titanu: -|o|průměru 63,5|cm nebo větším a o|délce 450|cm nebo větší, -|o|hmotnosti 6|350|kg nebo více, obsahující tyto slitinové prvky: -|5,5|% hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 6,7|% hmotnostního hliníku, -|3,7|% hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 4,9|% hmotnostního vanadu
  • - - 8108200070 80: Deska ze slitiny titanu: -|o|výšce 20,3|cm nebo větší, avšak nejvýše 23,3|cm, -|o|délce 246,1|cm nebo větší, avšak nejvýše 289,6|cm, -|o šířce 40,6|cm nebo větší, avšak nejvýše 46,7|cm, -|o hmotnosti 820|kg nebo více, avšak nejvýše 965|kg, obsahující tyto slitinové prvky: -|5,2|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 6,2|% hmotnostních hliníku, -|2,5|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 4,8|% hmotnostních vanadu
  • - - 8108200090 80: Ostatní