Ostatní / Granule a prášky ze surového železa, vysokopecní zrcadloviny, železa nebo oceli.

Deutsch 8 Nederlands 1

Dle deklarovaných údajů se jedná o chemický…

Dle deklarovaných údajů se jedná o chemický prvek ze skupiny obecných kovů - železo. Vzorec: Fe.

Molární hmotnost: 55,85 g/mol. Čistota: 99 %. Vzhled: šedý prášek. Zrnitost prášku: méně než 1 mm.

Použití: redukční činidlo, katalyzátor při ultrazvukových reakcích, katalyzátor při organických syntézách, metalurgie železa a slitin, rozdružování minerálních rud, příprava stavebních hmot, magnetická separace hmot.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO PRÁŠEK ŽELEZO