Ostatní, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli.

Deutsch 1