Ostatní / Sloučeniny s aminovou funkcí.

Deutsch 1 Slovenščina 1

  • - - - 2921290020 80: Tris[3-(dimethylamino)propyl]amin (CAS RN 33329-35-0)
  • - - - 2921290030 80: Bis[3-(dimethylamino)propyl]methylamin (CAS RN 3855-32-1)
  • - - - 2921290040 80: Dekamethylendiamin (CAS RN 646-25-3)
  • - - - 2921290050 80: N'-[3-(Dimethylamino) propyl]-N,N-dimethylpropan-1,3-diamin, (CAS RN 6711-48-4)
  • - - - 2921290060 80: Bis(2-dimethylaminoethyl)(methyl)amin (CAS RN 3030-47-5)
  • - - - 2921290090 80: Ostatní