Pravoúhlého (jiného než čtvercového) příčného průřezu, za tepla válcované ze čtyř stran.

  • - - - 7228201010 80: Po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování již dále neopracované
  • - - - 7228201091 10: Ostatní
  • - - - - 7228201091 80: Válcované nebo tažené za tepla nebo protlačované, po plátování již dále neopracované
  • - - - - 7228201099 80: Ostatní