Pro jiné účely / Propan / Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky.

Deutsch 1 English 1 Français 1 Polski 1 Slovenčina 1

Dle deklarovaných údajů se jedná o zkapalněný…

Dle deklarovaných údajů se jedná o zkapalněný ropný plyn – propan v čistotě převyšující 90 %, avšak nižší než 99 %. Zkapalněný propan se používá pro technologické účely, jako chladivo.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: PLYN ZKAPALNĚNO PRO TECHNICKÉ POUŽITÍ ROPNÉ DESTILÁTY