Textilní výrobky a zboží pro technické účely specifikované v poznámce 7 k této kapitole.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 5911100000 80 (2/0) : Textilie, plsti a tkaniny s plsťovou podšívkou, povrstvené, potažené nebo laminované kaučukem, usní nebo jinými materiály používanými na mykací povlaky a podobné textilie pro jiné technické účely, včetně velurových stuh impregnovaných kaučukem, pro krytí osnovních vratidel
  • - 5911200000 80 (2/0) : Plátna k prosévání, též zcela zhotovená
  • - 5911310000 10: Textilie a plsti, nekonečné nebo opatřené spojovacími částmi, používané na papírenských nebo podobných strojích (například na buničinu nebo azbestocement)
  • - - 5911310000 80 (4/0) : O plošné hmotnosti nižší než 650 g/m$2
  • - - 5911320000 80 (4/0) : O plošné hmotnosti 650 g/m$2 nebo vyšší
  • - 5911400000 80: Filtrační plachetky používané v olejových lisech nebo podobných zařízeních, včetně plachetek z vlasů
  • - 5911900000 80 (4/2) : Ostatní