Vybavení pro pořadače spisů, rychlovazače nebo desky s volnými listy.

Deutsch 1 Français 1 Polski 1

 • - - 8305100011 10: Mechaniky pro kruhové pořadače (jiné než ty se 17 nebo 23 kruhy) složené ze dvou pravoúhlých ocelových desek nebo drátů s nejméně čtyřmi k tomuto připevněnými půlkruhy vyrobenými z ocelových drátů, které společně tvoří ocelovou vazbu; mohou být otvírané zatažením za půlkruhy, nebo malým, z ocele vyrobeným spouštěcím mechanismem, připevněným k vázacímu mechanismu
 • - - - 8305100011 80: Odeslané z Vietnamu
 • - - - 8305100013 80: Odeslané z Laoské lidově demokratické republiky
 • - - - 8305100019 80: Ostatní
 • - - 8305100021 10: Mechaniky pro kruhové pořadače složené ze dvou pravoúhlých ocelových desek nebo drátů se 17 nebo 23 kroužky vyrobených z ocelového drátu, připevněnými k mechanice tak, že společně tvoří ocelovou vazbu; mohou být otvírané zatažením za půlkruhy, nebo malým, z ocele vyrobeným spouštěcím mechanismem, připevněným k vázacímu mechanismu
 • - - - 8305100021 80: Odeslané z Vietnamu
 • - - - 8305100023 80: Odeslané z Laoské lidově demokratické republiky
 • - - - 8305100029 80: Ostatní
 • - - 8305100034 10: Ostatní mechaniky pro kruhové pořadače
 • - - - 8305100034 80: Mechaniky pro kruhové pořadače (jiné než ty se 17 nebo 23 kruhy) složené ze dvou ocelových desek nebo drátů s nejméně čtyřmi k tomuto připevněnými půlkruhy vyrobenými z ocelových drátů, které společně tvoří ocelovou vazbu; mohou být otvírané zatažením za půlkruhy, nebo malým, z ocele vyrobeným spouštěcím mechanismem, připevněným k vázacímu mechanismu
 • - - - 8305100035 80: Mechaniky pro kruhové pořadače složené ze dvou ocelových desek nebo drátů se 17 nebo 23 kroužky vyrobených z ocelového drátu, připevněnými k mechanice tak, že společně tvoří ocelovou vazbu; mohou být otvírané zatažením za půlkruhy, nebo malým, z ocele vyrobeným spouštěcím mechanismem, připevněným k vázacímu mechanismu
 • - - - 8305100036 80: Mechaniky pro kruhové pořadače složené z více než dvou ocelových desek nebo drátů s nejméně čtyřmi k tomuto připevněnými půlkruhy vyrobenými z ocelových drátů, které společně tvoří ocelovou vazbu; mohou být otvírané zatažením za půlkruhy, nebo malým, z ocele vyrobeným spouštěcím mechanismem, připevněným k vázacímu mechanismu
 • - - - 8305100049 80: Ostatní
 • - - 8305100050 80: Pákové mechanismy na archivaci listů papíru a jiných dokumentů v pořadačích a deskách, které sestávají z masivních kovových prvků ve tvaru oblouku (obvykle dvou) upevněných na zadní desce a mají nejméně jedno zařízení na otevírání, které umožňuje vkládání a zařazení listů papíru nebo jiných dokumentů
 • - - 8305100099 80: Ostatní