Propan / Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky.

Français 2 Svenska 1

  • - - - 2711121100 10: Propan o čistotě nejméně 99 %
  • - - - - 2711121100 80: K použití jako energetická nebo topná paliva
  • - - - - 2711121900 80: Pro jiné účely
  • - - - 2711129100 10: Ostatní
  • - - - - 2711129100 80: Pro specifické procesy
  • - - - - 2711129300 80: Pro chemickou přeměnu jiným postupem, než který je stanoven pro podpoložku 2711 12 91
  • - - - - 2711129400 10 (0/1) : Pro jiné účely
  • - - - - - 2711129400 80: O čistotě převyšující 90 %, avšak nižší než 99 %
  • - - - - - 2711129700 80 (0/3) : Ostatní