Ostatní / Polymery propylenu nebo ostatních olefinů, v primárních formách.

Deutsch 3 Français 1

  • - - 3902901000 80: A-B-A blokové kopolymery polystyrenu, ethylenbutylenového kopolymeru a polystyrenu obsahující 35 % hmotnostních nebo méně styrenu v jedné z forem uvedených v poznámce 6 písm. b) k této kapitole
  • - - 3902902000 80: 1-Polybuten, kopolymer 1-butenu s ethylenem obsahující 10 % hmotnostních nebo méně ethylenu nebo směs 1-polybutenu s polyethylenem a/nebo polypropylenem obsahující 10 % hmotnostních nebo méně polyethylenu a/nebo 25 % hmotnostních nebo méně polypropylenu v jedné z forem uvedených v poznámce 6 písm. b) k této kapitole
  • - - 3902909000 80 (9/0) : Ostatní