Ostatní / Polymery propylenu nebo ostatních olefinů, v primárních formách.

  • - - 3902901000 80: A-B-A blokové kopolymery polystyrenu, ethylenbutylenového kopolymeru a polystyrenu obsahující 35|% hmotnostních nebo méně styrenu v jedné z forem uvedených v poznámce|6|písm.|b) k této kapitole
  • - - 3902902000 80: 1-Polybuten, kopolymer 1-butenu s ethylenem obsahující 10|% hmotnostních nebo méně ethylenu nebo směs 1-polybutenu s polyethylenem a/nebo polypropylenem obsahující 10|% hmotnostních nebo méně polyethylenu a/nebo 25|% hmotnostních nebo méně polypropylenu v jedné z forem uvedených v poznámce|6|písm.|b) k této kapitole
  • - - 3902909000 80 (9/0) : Ostatní