Polypropylen / Polymery propylenu nebo ostatních olefinů, v primárních formách.

  • - - 3902100020 80: Polypropylen, neobsahující změkčovadla, -|s bodem tání vyšším než 150|°C (určeno metodou ASTM D 3417, -|s teplem tání 15|J/g nebo vyšším, avšak nepřesahujícím 70|J/g, -|s prodloužením při přetržení 1|000|% nebo více (určeno metodou ASTM D 638|), -|s modulem pružnosti 69|MPa nebo větším, avšak nejvýše 379|MPa (určeno metodou ASTM D 638)
  • - - 3902100030 80: Polypropylen, obsahující nejvýše 1|mg/kg hliníku, 0,05|mg/kg železa, 1|mg/kg hořčíku a 1|mg/kg chloridu, pro použití při výrobě obalů pro jednorázové kontaktní čočky
  • - - 3902100040 80: Polypropylen neobsahující žádná změkčovadla: -|o pevnosti vtahu: 32-60|MPa (určená metodou ASTM D638); -|o pevnosti v ohybu 50-90|MPa (určená metodou ASTM D790); -|s indexem tání (MFR) 230|°C/ 2,16kg: 5-15|g/10|min. (určen metodou ASTM D1238); -|obsahující 40|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 80|% hmotnostních polypropylenu, -|obsahující 10|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30|% hmotnostních skelného vlákna, -|obsahující 10|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30|% hmotnostních slídy
  • - - 3902100090 80: Ostatní