Polypropylen / Polymery propylenu nebo ostatních olefinů, v primárních formách.

Deutsch 13 English 1 Magyar 10 Italiano 16 Polski 2

  • - - 3902100020 80: Polypropylen, neobsahující změkčovadla, - s bodem tání vyšším než 150 °C (určeno metodou ASTM D 3417, - s teplem tání 15 J/g nebo vyšším, avšak nepřesahujícím 70 J/g, - s prodloužením při přetržení 1 000 % nebo více (určeno metodou ASTM D 638 ), - s modulem pružnosti 69 MPa nebo větším, avšak nejvýše 379 MPa (určeno metodou ASTM D 638)
  • - - 3902100030 80: Polypropylen, obsahující nejvýše 1 mg/kg hliníku, 0,05 mg/kg železa, 1 mg/kg hořčíku a 1 mg/kg chloridu, pro použití při výrobě obalů pro jednorázové kontaktní čočky
  • - - 3902100040 80: Polypropylen neobsahující žádná změkčovadla: - o pevnosti vtahu: 32-60 MPa (určená metodou ASTM D638); - o pevnosti v ohybu 50-90 MPa (určená metodou ASTM D790); - s indexem tání (MFR) 230 °C/ 2,16kg: 5-15 g/10 min. (určen metodou ASTM D1238); - obsahující 40 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 80 % hmotnostních polypropylenu, - obsahující 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních skelného vlákna, - obsahující 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních slídy
  • - - 3902100090 80: Ostatní