Pohanka, proso a lesknice kanárská; ostatní obiloviny.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 1008100000 80: Pohanka
  • - 1008210000 10: Proso
  • - - 1008210000 80: Osivo
  • - - 1008290000 80: Ostatní
  • - 1008300000 80: Lesknice kanárská
  • - 1008400000 80: Rosičky (Digitaria spp.)
  • - 1008500000 80: Merlík chilský (Chenopodium quinoa)
  • - 1008600000 80: Tritikale
  • - 1008900000 80: Ostatní obiloviny