Ostatní / Antidetonační přípravky (proti klepání motoru), oxidační inhibitory, pryskyřičné inhibitory, zlepšovače viskozity, antikorozní přípravky a jiná připravená aditiva pro minerální oleje (včetně benzinu) nebo pro jiné kapaliny používané pro stejné účely jako minerální oleje.

Deutsch 1 English 2 Español 4 Français 6 Magyar 2 Nederlands 3 Polski 1

  • - - 3811900010 80: Sůl kyseliny dinonylnaftylsulfonové ve formě roztoku v minerálním oleji
  • - - 3811900040 80: Roztok kvarterní amonniové soli založené na polyisobutenylsukcinimidu, obsahující 20 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 29,9 % hmotnostních 2-ethylhexanolu
  • - - 3811900050 80: Inhibitor koroze obsahující: - polyisobutenyljantarovou kyselinu a  - více než 5 % hmotnostních, avšak nejvýše 20 % hmotnostních minerálních olejů pro použití při výrobě směsí aditiv pro paliva
  • - - 3811900090 80 (0/2) : Ostatní

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace…

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace se jedná o chemický přípravek - kapalný koncentrát, který je určen jako přísada pro paliva spalovacích motorů.

Přípravek lze aplikovat do benzínu, ethanolu 85 a motorové nafty. Přípravek obsahuje účinnou látku ferrocene, která ovlivňuje proces spalování.

Snižuje emise výfukových plynů, dekarbonizuje spalovací prostory, zvyšuje výkon motoru a snižuje spotřebu paliva.

Zboží je baleno v plastových lahvích o objemu 250 ml, 500 ml, 1000 ml nebo 5000 ml.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO KAPALINA SMĚSI CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY

Dle deklarovaných údajů se jedná o chemický…

Dle deklarovaných údajů se jedná o chemický přípravek - aditivum, které je určeno do biopaliv (převážně pro čistou bionaftu B100).

Účel použití: zlepšuje vlastnosti biopaliv, působí jako antioxidant, zvyšuje cetanové číslo, bod vzplanutí a filtrovatelnost paliv.

Upravuje teplotní stabilitu a tím využitelnost biopaliva při nižších teplotách a má čistící účinky na vstřikovací soustavu vysokotlakých dieselových motorů.

Vzhled a vůně: kapalina žlutočerveného zbarvení s charakteristickým ropným zápachem.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO KAPALINA ADITIVA CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY ANTIOXIDANT PRO PALIVO (POHONNÉ LÁTKY)

Dle údajů žadatele se jedná o přísadu do…

Dle údajů žadatele se jedná o přísadu do paliv dieselových spalovacích motorů. Popis dodaného vzorku: Modrá nízkoviskózní kapalina charakteristického zápachu, dodaná v šedé plastové nádobě o obsahu 1 litr.

Deklarovaný účel použití a složení výrobku: Přísada do motorové nafty, vhodná zejména pro zimní období.

Je určena pro zlepšení mechanických vlastností paliva (tekutost a filtrovatelnost) při nízkých teplotách.

Výrobek obsahuje solventní naftu, petrolej, 1,2,4 – trimethylbenzen, nonylfenol a naftalen. Balení výrobku: PET lahvička á 500 ml.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: DIESELOVÉ MOTORY JAKO KAPALINA SMĚSI ADITIVA UHLOVODÍKY MINERÁLNÍ OLEJE (PETROLEUM OILS) V LAHVIČKÁCH PRO PALIVO (POHONNÉ LÁTKY)

Dle údajů žadatele se jedná o přísadu do…

Dle údajů žadatele se jedná o přísadu do benzínu. Popis dodaného vzorku: Bezbarvá kapalina charakteristického zápachu, dodaná v plastové válcovité nádobě o obsahu 1 litr, uzavřená šroubovacím víčkem.

Nádoba je označena etiketou s názvem firmy a výrobku. Deklarované složení a účel použití: Přípravek založený na bázi alkoholů, který se používá k odstranění vody z palivových systémů zážehových spalovacích motorů.

Zabraňuje vzniku mikrokrystalů ledu, které způsobují zamrzání paliva. Balení výrobku: PE-HD lahvička á 500 ml.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO KAPALINA SMĚSI V LAHVIČKÁCH ALKOHOLY