Tyče a pruty, jiné než získané prostým slinováním, profily, desky, plechy, pásy a fólie.

  • - - - - 8101991010 80: Wolframové tyče a pruty pro svářecí elektrody, obsahující nejméně 94|% hmotnostních wolframu, též upravené do stanovené délky
  • - - - - 8101991090 80: Ostatní