Dopovaný křemík / Chemické prvky dopované pro použití v elektronice, ve tvaru disků, destiček nebo v podobných tvarech; chemické sloučeniny dopované pro použití v elektronice.

Deutsch 3 English 1 Español 1 Nederlands 3

  • - - 3818001011 10: Destičky typu používaného v krystalických křemíkových fotovoltaických modulech nebo panelech o tloušťce destiček nepřesahující 400 μm
  • - - - 3818001011 80: Odeslané z Čínské lidové republiky, ledaže by byly v tranzitu ve smyslu článku V GATT (http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm)
  • - - - 3818001019 80: Ostatní
  • - - 3818001090 80: Ostatní