Ostatní / Ropné pryskyřice, kumaron-indenové pryskyřice, polyterpeny, polysulfidy, polysulfony a ostatní výrobky specifikované v poznámce 3 k této kapitole, jinde neuvedené ani nezahrnuté, v primárních formách.

Deutsch 2

  • - - 3911901100 10: Kondenzační nebo přeskupené polymerní produkty, též chemicky modifikované
  • - - - 3911901100 80: Poly(oxy-1,4-fenylensulfonyl-1,4-fenylen-oxy-1,4-fenylenisopropyliden-1,4-fenylen) v jedné z forem uvedených v poznámce 6 písm. b) k této kapitole
  • - - - 3911901300 80: Poly(thio-1,4-fenylen)
  • - - - 3911901900 80 (8/0) : Ostatní
  • - - 3911909200 10: Ostatní
  • - - - 3911909200 80: Kopolymer p-kresolu a divinylbenzenu ve formě N,N-dimethylacetamidového roztoku obsahující 50 % hmotnostních nebo více polymeru; hydrogenované kopolymery vinyltoluenu a α-methylstyrenu
  • - - - 3911909900 80 (16/0) : Ostatní