Ostatní / Ropné pryskyřice, kumaron-indenové pryskyřice, polyterpeny, polysulfidy, polysulfony a ostatní výrobky specifikované v poznámce 3 k této kapitole, jinde neuvedené ani nezahrnuté, v primárních formách.

Deutsch 8 Polski 3 Slovenščina 1

 • - - - - 3911909910 80: Pro dutinové výplně, pro použití v některých typech letadel
 • - - - - 3911909925 10: Ostatní
 • - - - - - 3911909925 80: Kopolymer vinyltoluenu a α-methylstyrenu
 • - - - - - 3911909930 80: 1,4:5,8-dimethanonaftalen, 2-ethyliden-1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahydro-polymer s 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H-indenem, hydrogenovaný
 • - - - - - 3911909935 80: Varianta kopolymeru z ethylenu a maleinanhydridu (EMA)
 • - - - - - 3911909940 80: Směs vápenaté a sodné soli kopolymeru kyseliny maleinové a methylvinyletheru, obsahující 9 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 16 % hmotnostních vápníku
 • - - - - - 3911909943 80: Kopolymer α-methylstyrenu a styrenu, s bodem měknutí vyšším než 113 ºC
 • - - - - - 3911909945 80: Kopolymer kyseliny maleinové a methylvinyletheru
 • - - - - - 3911909950 80: Kopolymer styrenu s α-methylstyrenem a kyselinou akrylovou, o početně průměrné molekulové hmotnosti (M@n) 500 nebo vyšší, avšak nejvýše 6000
 • - - - - - 3911909953 80: Hydrogenovaný polymer 1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimethanonaftalenu s 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H-indenem a 4,4a,9,9a-tetrahydro-1,4-methano-1H-fluorenem (CAS RN 503442-46-4)
 • - - - - - 3911909957 80: Hydrogenovaný polymer 1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimethanonaftalenu s 4,4a,9,9a-tetrahydro-1,4-methano-1H-flourenem (CAS RN 503298-02-0)
 • - - - - - 3911909960 80: Kopolymer styrenu s maleinanhydridem buď částečně esterifikovaný nebo úplně chemicky modifikovaný o průměrné molekulové hmotnosti (M@n) nejvýše 4 500 ve formě vloček nebo prášku
 • - - - - - 3911909965 80: Vápenato-zinečnatá sůl kopolymeru kyseliny maleinové a methylvinyletheru
 • - - - - - 3911909970 80: Vodný roztok obsahující: - 30 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 40 % hmotnostních poly(4-vinylpyridin-N-oxid)u - 0,1 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 4 % hmotnostní pyridin-N-oxid-4-karboxylové kyseliny - 0,1 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 3,5 % hmotnostních síranu sodného - 0,1 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 2 % hmotnostní 1-(1-oxido-3-pyridinyl)ethanonu
 • - - - - - 3911909986 80: Kopolymer methylvinyletheru a anhydridu kyseliny maleinové (CAS RN 9011-16-9)
 • - - - - - 3911909990 80: Ostatní