Aminové pryskyřice, fenolové pryskyřice a polyurethany, v primárních formách.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 3909100000 80: Močovinové pryskyřice, thiomočovinové pryskyřice
  • - 3909200000 80: Melaminové pryskyřice
  • - 3909310000 10: Ostatní aminové pryskyřice
  • - - 3909310000 80: Poly(methylenfenyl-isokyanát) (surový MDI, polymerní MDI)
  • - - 3909390000 80: Ostatní
  • - 3909400000 80 (5/0) : Fenolové pryskyřice
  • - 3909500000 80 (2/0) : Polyurethany