Punčochové kalhoty, punčochy, podkolenky, ponožky a jiné punčochové zboží, včetně punčochového zboží s odstupňovaným stlačením (například punčochy na křečové žíly) a obuvi bez podrážek, pletené nebo háčkované.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

 • - 6115100000 80 (2/0) : Punčochové zboží s odstupňovaným stlačením (například punčochy na křečové žíly)
 • - 6115210000 10: Ostatní punčochové kalhoty
 • - - 6115210000 80: Ze syntetických vláken, o délkové hmotnosti jednoduché nitě nižší než 67 decitex
 • - - 6115220000 80: Ze syntetických vláken, o délkové hmotnosti jednoduché nitě 67 decitex nebo vyšší
 • - - 6115290000 80: Z ostatních textilních materiálů
 • - 6115300000 80 (4/0) : Ostatní dámské dlouhé punčochy nebo podkolenky, o délkové hmotnosti jednoduché nitě nižší než 67 decitex
 • - 6115940000 10: Ostatní
 • - - 6115940000 80: Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů
 • - - 6115950000 80 (0/1) : Z bavlny
 • - - 6115960000 80 (4/0) : Ze syntetických vláken
 • - - 6115990000 80: Z ostatních textilních materiálů