Střednězrnná / Poloomletá nebo celoomletá rýže, též leštěná nebo hlazená.

  • - - - - - 1006309410 80: V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 5|kg
  • - - - - - 1006309420 80: V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující 5|kg, avšak nepřesahující 20|kg
  • - - - - - 1006309490 80: Ostatní