Střednězrnná / Poloomletá nebo celoomletá rýže, též leštěná nebo hlazená.

Français 1

  • - - - - - 1006304410 80: V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 5 kg
  • - - - - - 1006304420 80: V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující 5 kg, avšak nepřesahující 20 kg
  • - - - - - 1006304490 80: Ostatní