Žraloci, rejnokovití (Rajidae).

* Zboží dovážené z Japonska musí být doprovázeno Společným vstupním dokladem (SVD) nebo společným veterinárním vstupnímo dokladem (SVVD) v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/6 (Úř.věst. L 3).

  • - - - 0304881100 10: Žraloci
  • - - - - 0304881100 80: Ostroun obecný (Squalus acanthias) a máčky rodu Scyliorhinus
  • - - - - 0304881500 80: Žralok nosatý (Lamna nasus)
  • - - - - 0304881800 80: Žralok modravý (Prionace glauca)
  • - - - - 0304881900 80: Ostatní
  • - - - 0304889000 80: Rejnokovití (Rajidae)