Živočišná nebo rostlinná hnojiva, též smíchaná nebo chemicky upravená; hnojiva získaná smícháním nebo chemickou úpravou živočišných nebo rostlinných produktů.

Deutsch 9 Ελληνικά 1 English 7 Español 6 Français 13 Italiano 4 Lietuvių 1 Latviešu 1 Nederlands 22 Polski 2 Svenska 1

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

Dle deklarovaných údajů se jedná o živočišné…

Dle deklarovaných údajů se jedná o živočišné hnojivo - sušený kravský trus (jinak nazývané gobar).

Výrobek obsahuje organické složky vyloučené zažívacím traktem krávy. Kravský trus se suší na slunci, rozemele na prášek a následně uskladní.

Použití: v zemědělství jako hnojivo, které lze zapracovat do půdy před výsadbou nebo po rozpuštění ve vodě k zalévaní rostlin.

Výrobek balen v exportních vacích o hmotnosti cca 20 kg.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JINÉ NEŽ BALENÉ PRO DROBNÝ PRODEJ JAKO PRÁŠEK KRÁVY HNOJIVA ŽIVOČIŠNÁ HNOJIVA