Roztoky definované v poznámce 4 k této kapitole.

Deutsch 4 Slovenščina 1

  • - - - 3208201010 80: Kopolymer N-vinylkaprolaktamu, N-vinyl-2-pyrrolidonu a dimethylaminoethyl methakrylátu, ve formě roztoku v ethanolu obsahující 34 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 40 % hmotnostních kopolymeru
  • - - - 3208201020 80: Roztok pro přípravu krycí vrstvy ponořováním obsahující 0,5 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 15 % hmotnostních kopolymeru akrylátu, methakrylátu a alkensulfonátu s fluorovanými bočními řetězci, v roztoku n-butanolu a/nebo 4-methyl-2-pentanolu a/nebo diisopentyletheru
  • - - - 3208201090 80: Ostatní