Roztoky definované v poznámce 4 k této kapitole.

  • - - - 3208201010 80: Kopolymer N-vinylkaprolaktamu, N-vinyl-2-pyrrolidonu a dimethylaminoethyl methakrylátu, ve formě roztoku v ethanolu obsahující 34|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 40|% hmotnostních kopolymeru
  • - - - 3208201020 80: Roztok pro přípravu krycí vrstvy ponořováním obsahující|0,5|% hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 15|% hmotnostních kopolymeru akrylátu, methakrylátu a alkensulfonátu s fluorovanými bočními řetězci, v roztoku n-butanolu a/nebo 4-methyl-2-pentanolu a/nebo diisopentyletheru
  • - - - 3208201090 80: Ostatní