RUDY KOVŮ, STRUSKY A POPELY.

 • 2601000000 80 (4/0) : Železné rudy a koncentráty, včetně kyzových výpražků (výpalků)
 • 2602000000 80: Manganové rudy a koncentráty, včetně železonosných manganových rud a koncentrátů o obsahu manganu 20 % hmotnostních nebo více, počítáno v sušině
 • 2603000000 80: Měděné rudy a koncentráty
 • 2604000000 80: Niklové rudy a koncentráty
 • 2605000000 80: Kobaltové rudy a koncentráty
 • 2606000000 80: Hliníkové rudy a koncentráty
 • 2607000000 80: Olovnaté rudy a koncentráty
 • 2608000000 80: Zinkové rudy a koncentráty
 • 2609000000 80: Cínové rudy a koncentráty
 • 2610000000 80: Chromové rudy a koncentráty
 • 2611000000 80: Wolframové rudy a koncentráty
 • 2612000000 80 (2/0) : Uranové nebo thoriové rudy a koncentráty
 • 2613000000 80 (2/0) : Molybdenové rudy a koncentráty
 • 2614000000 80: Titanové rudy a koncentráty
 • 2615000000 80 (2/0) : Niobové, tantalové, vanadové a zirkonové rudy a koncentráty
 • 2616000000 80 (2/0) : Rudy drahých kovů a koncentráty
 • 2617000000 80 (2/0) : Ostatní rudy a koncentráty
 • 2618000000 80: Granulovaná struska (struskový písek) z výroby železa nebo oceli
 • 2619000000 80 (2/0) : Struska, zpěněná struska (jiná než granulovaná struska), okuje a jiné odpady z výroby železa nebo oceli
 • 2620000000 80 (12/0) : Struska, popel a zbytky (jiné než z výroby železa nebo oceli) obsahující kovy, arsen nebo jejich sloučeniny
 • 2621000000 80 (2/0) : Ostatní strusky a popely, včetně popela z mořských řas (kelp); popel a zbytky ze spalování komunálního odpadu