Ostatní / Rybí filé a jiné rybí maso (též mleté), čerstvé, chlazené nebo zmrazené.

Dle deklarovaných údajů se jedná o zmrazené…

Dle deklarovaných údajů se jedná o zmrazené rybí maso ze sledě obecného (Clupea harengus). Na břišní části ryby je veden podélný řez od hlavy k osasu, jednotlivé kusy jsou spojeny kůží na hřbetní straně. Výrobek je určen k dalšímu průmyslovému zpracování.

Odůvodnění sazebního zařazení: Všeobecná pravidla 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury. Všeobecné vysvětlivky ke kapitole 3 k HS. Vysvětlivky k HS 0304, odst. 1. Znění kódů 0304, 0304 99 23 kombinované nomenklatury.

Číslo ZISZ:
CZ32-0588-2016.
Datum začátku platnosti:
.
Datum konce platnosti:
2019-05-17.

Klíčová slova členského státu: MRAŽENÉ RYBY NEZPRACOVANÉ/NEOPRACOVANÉ