Ostatní / Rybí filé a jiné rybí maso (též mleté), čerstvé, chlazené nebo zmrazené.

* Zboží dovážené z Japonska musí být doprovázeno Společným vstupním dokladem (SVD) nebo společným veterinárním vstupnímo dokladem (SVVD) v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/6 (Úř.věst. L 3).

  • - - - 0304491000 80: Sladkovodní ryby
  • - - - 0304495000 10: Ostatní
  • - - - - 0304495000 80: Okouníci (Sebastes spp.)
  • - - - - 0304499000 80 (8/0) : Ostatní