Makrela (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus).

* Zboží dovážené z Japonska musí být doprovázeno Společným vstupním dokladem (SVD) nebo společným veterinárním vstupnímo dokladem (SVVD) v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/6 (Úř.věst. L 3).

  • - - - 0302440010 80: Makrela (Scomber scombrus)
  • - - - 0302440090 80: Ostatní