Mořanovití (Sparidae) / Ryby, čerstvé nebo chlazené, kromě rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304.

* Zboží dovážené z Japonska musí být doprovázeno Společným vstupním dokladem (SVD) nebo společným veterinárním vstupnímo dokladem (SVVD) v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/6 (Úř.věst. L 3).

  • - - - 0302851000 80: Zubatec obecný (Dentex dentex) a růžichy rodu Pagellus
  • - - - 0302853000 80: Mořan zlatý (Sparus aurata)
  • - - - 0302859000 80: Ostatní