Ryby čeledi Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae a Muraenolepididae, kromě tresky pestré (Theragra chalcogramma).

* Zboží dovážené z Japonska musí být doprovázeno Společným vstupním dokladem (SVD) nebo společným veterinárním vstupnímo dokladem (SVVD) v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/6 (Úř.věst. L 3).

 • - - - 0304951000 80 (2/0) : Surimi
 • - - - 0304952100 10: Ostatní
 • - - - - 0304952100 20: Treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) a treska polární (Boreogadus saida)
 • - - - - - 0304952100 80 (2/0) : Treska druhu Gadus macrocephalus
 • - - - - - 0304952500 80 (2/0) : Treska druhu Gadus morhua
 • - - - - - 0304952900 80: Ostatní
 • - - - - 0304953000 80: Treska jednoskvrnná (Melanogrammus aeglefinus)
 • - - - - 0304954000 80: Treska tmavá (Pollachius virens)
 • - - - - 0304955000 80 (2/0) : Rodu Merluccius
 • - - - - 0304956000 80: Treska modravá (Micromesistius poutassou)
 • - - - - 0304959000 80 (9/0) : Ostatní