Žraloci / Ryby, zmrazené, kromě rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304.

* Zboží dovážené z Japonska musí být doprovázeno Společným vstupním dokladem (SVD) nebo společným veterinárním vstupnímo dokladem (SVVD) v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/6 (Úř.věst. L 3).

  • - - - 0303811500 80: Ostroun obecný (Squalus acanthias) a máčky rodu Scyliorhinus
  • - - - 0303813000 80: Žralok nosatý (Lamna nasus)
  • - - - 0303814000 80: Žralok modravý (Prionace glauca)
  • - - - 0303819000 80 (0/1) : Ostatní