Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp..

  • - - - - 0307492010 80: Uzené, též vařené před uzením nebo během něj, jinak neupravené
  • - - - - 0307492090 80: Ostatní