SŮL; SÍRA; ZEMINY A KAMENY; SÁDROVCOVÉ MATERIÁLY, VÁPNO A CEMENT.

 • 2501000000 80 (8/0) : Sůl (včetně stolní soli a denaturované soli) a čistý chlorid sodný, též ve vodném roztoku nebo obsahující prostředek proti spékání nebo prostředek pro dobrou tekutost; mořská voda
 • 2502000000 80: Nepražený pyrit (kyz železný)
 • 2503000000 80 (2/0) : Síra všech druhů, jiná než sublimovaná síra, srážená síra a koloidní síra
 • 2504000000 80 (2/0) : Přírodní grafit (tuha)
 • 2505000000 80 (2/0) : Přírodní písky všech druhů, též barvené, jiné než písky obsahující kovy kapitoly 26
 • 2506000000 80 (2/0) : Křemen (jiný než přírodní písky); křemenec, též hrubě opracovaný nebo rozřezaný pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru
 • 2507000000 80 (2/0) : Kaolin a jiné kaolinitické jíly, též kalcinované
 • 2508000000 80 (6/0) : Ostatní jíly (kromě expandovaných jílů čísla 6806), andaluzit, kyanit a sillimanit, též kalcinované; mullit, šamotové nebo dinasové zeminy
 • 2509000000 80: Křída
 • 2510000000 80 (2/0) : Přírodní fosfáty vápenaté, přírodní fosfáty hlinitovápenaté a fosfátová křída
 • 2511000000 80 (2/0) : Přírodní síran barnatý (baryt, těživec); přírodní uhličitan barnatý (witherit), též kalcinovaný, kromě oxidu barnatého čísla 2816
 • 2512000000 80: Křemičité fosilní moučky (například křemelina, tripolit a diatomit) a podobné křemičité zeminy, též kalcinované, o relativní hustotě 1 nebo méně
 • 2513000000 80 (2/0) : Pemza; smirek; přírodní korund, přírodní granát a jiná přírodní brusiva, též tepelně zpracovaná
 • 2514000000 80: Břidlice, též hrubě opracovaná nebo rozřezaná pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru
 • 2515000000 80 (4/0) : Mramor, travertin, ecaussin a jiné vápenaté kameny pro výtvarné nebo stavební účely, o relativní hustotě 2,5 nebo vyšší, a alabastr, též hrubě opracované nebo rozřezané pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru
 • 2516000000 80 (5/0) : Žula, porfyr, čedič, pískovec a jiné kameny pro výtvarné nebo stavební účely, též hrubě opracované nebo rozřezané pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru
 • 2517000000 80 (6/0) : Oblázky, štěrk, lámaný nebo drcený kámen, běžně používané pro betonování a štěrkování silnic, železnic a podobně, křemenné valouny a pazourek, též tepelně zpracované; makadam ze strusky, zpěněné strusky a podobných průmyslových odpadů, též s přísadou materiálů uvedených v první části tohoto čísla; dehtový makadam; granule, drť a prach z kamenů čísla 2515 nebo 2516, též tepelně zpracované
 • 2518000000 80 (3/0) : Dolomit, též kalcinovaný nebo spékaný, včetně dolomitu hrubě opracovaného nebo rozřezaného pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru; dolomitová dusací směs
 • 2519000000 80 (2/0) : Přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit); tavená magnézie (oxid hořečnatý); přepálená (slinutá) magnézie (oxid hořečnatý), též obsahující malá množství jiných oxidů přidaných před slinováním; jiné oxidy hořčíku, též čisté
 • 2520000000 80 (2/0) : Sádrovec; anhydrit; sádra (skládající se z kalcinovaného sádrovce nebo síranu vápenatého), též barvená nebo s malou přísadou urychlovače nebo zpomalovače
 • 2521000000 80: Vápenec (tavidlo); vápenec a jiné vápenaté kameny používané k výrobě vápna nebo cementu
 • 2522000000 80 (3/0) : Nehašené (pálené) vápno, hašené vápno a hydraulické vápno, kromě oxidu a hydroxidu vápenatého čísla 2825
 • 2523000000 80 (6/0) : Portlandský cement, hlinitanový cement, struskový cement, supersulfátový cement a podobné hydraulické cementy, též barvené nebo ve formě slínků
 • 2524000000 80 (2/0) : Osinek (azbest)
 • 2525000000 80 (3/0) : Slída, též štípaná do nepravidelných destiček ("splitinek"); slídový odpad
 • 2526000000 80 (2/0) : Přírodní steatit, též hrubě opracovaný nebo rozřezaný pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru; mastek
 • 2528000000 80: Přírodní boritany a jejich koncentráty (též kalcinované), kromě boritanů získaných z přírodních solanek; přírodní kyselina boritá obsahující nejvýše 85 % H@3BO@3 v sušině
 • 2529000000 80 (5/0) : Živec; leucit; nefelin a nefelinický syenit; kazivec
 • 2530000000 80 (3/0) : Nerostné látky, jinde neuvedené ani nezahrnuté