O obsahu síry převyšujícím 0,001 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 0,002 % hmotnostních.

  • - - - - 2710201521 10: Směsi obsahující více než 20|% hmotnostních monoalkylesterů mastných kyselin nebo nejvýše 20|% hmotnostních směsi monoalkylesterů mastných kyselin a parafínovaného plynového oleje ze syntézy a/nebo hydrotermální úpravy nefosilního původu
  • - - - - - 2710201521 80: Odeslané z Kanady
  • - - - - - 2710201529 80: Ostatní
  • - - - - 2710201530 80: Směsi obsahující nejvýše 20|% hmotnostních monoalkylesterů mastných kyselin nebo nejvýše 20|% hmotnostních směsi monoalkylesterů mastných kyselin a parafínovaného plynového oleje ze syntézy a/nebo hydrotermální úpravy nefosilního původu