Losos obecný (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho).

* Zboží dovážené z Japonska musí být doprovázeno Společným vstupním dokladem (SVD) nebo společným veterinárním vstupnímo dokladem (SVVD) v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/6 (Úř.věst. L 3).

  • - - - 0302140010 80: Losos obecný (Salmo salar)
  • - - - 0302140090 80: Hlavatka podunajská (Hucho hucho)