V rolích o šířce nepřesahující 20 cm.

Deutsch 2 English 1 Français 1