Sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinely (Sardinella spp.), šprot obecný (Sprattus sprattus).

* Zboží dovážené z Japonska musí být doprovázeno Společným vstupním dokladem (SVD) nebo společným veterinárním vstupnímo dokladem (SVVD) v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/6 (Úř.věst. L 3).

  • - - - 0302431000 80: Sardinka obecná (Sardina pilchardus)
  • - - - 0302433000 80: Sardinky rodu Sardinops; sardinely (Sardinella spp.)
  • - - - 0302439000 80: Šprot obecný (Sprattus sprattus)