Sbírky a sběratelské předměty zoologické, botanické, mineralogické, anatomické, historické, archeologické, paleontologické, etnografické nebo numismatické hodnoty.

Dansk 92 Deutsch 28 English 22 Français 26 Nederlands 3 Slovenščina 1

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 9705000010 80: Sběratelské předměty ze dřeva
  • - 9705000020 80: Sběratelské předměty ze stříbra nebo zlata
  • - 9705000030 80: Sbírky a sběratelské předměty zoologické, anatomické, historické, archeologické, paleontologické nebo etnografické hodnoty obsahující produkty živočišného původu
  • - 9705000090 80 (0/1) : Ostatní

Dle deklarovaných údajů se jedná o sběratelské…

osobní automobily; použité; osobní motorová vozidla; jako sběratelské…osobní automobily; použité; osobní motorová vozidla; jako sběratelské…

Dle deklarovaných údajů se jedná o sběratelské motorové vozidlo historické hodnoty. Jedná se o osobní automobil Buick Riviera, rok výroby 1970, které je v původním, nerenovovaném stavu, s původním pohybovým ústrojím odpovídajícího čísla nebo typu.

Automobil je určen pro sběratelské účely k vystavení. Jedná se o model vozidla, který se již nevyrábí.

Popis vozidla: Rok výroby 1970, Montáž: Flint, Michigan, Spojené státy americké, Karoserie: 2-dveře hardtop, Dispozice (náhon): zadní, Platforma: GM, Model: GS, RT, Motor: 455 cu v (7,5 l) Buick V8, Přenos: 3-rychlostní ST-400 automatická převodovka.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: OSOBNÍ AUTOMOBILY POUŽITÉ OSOBNÍ MOTOROVÁ VOZIDLA JAKO SBĚRATELSKÉ PŘEDMĚTY