Sběrový papír, kartón nebo lepenka (odpad a výmět).

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 4707100000 80: Nebělený sulfátový (kraft) papír, kartón nebo lepenka nebo vlnitý papír, kartón nebo lepenka
  • - 4707200000 80: Ostatní papír, kartón nebo lepenka vyrobené hlavně z bělené chemické buničiny, nebarvené ve hmotě
  • - 4707300000 80 (2/0) : Papír, kartón nebo lepenka vyrobené převážně z mechanické buničiny (například noviny, časopisy a podobné tiskoviny)
  • - 4707900000 80 (2/0) : Ostatní, včetně netříděného odpadu a výmětu