Ostatní / Třecí materiál a výrobky z něj (například desky, svitky, pásy, segmenty, kotouče, podložky, těsnění), nenamontované, pro brzdy, spojky nebo podobné výrobky, na bázi osinku (azbestu), jiných nerostných látek nebo buničiny, též v kombinaci s textilií nebo jinými materiály.

  • - - - 6813890005 80: Pro použití v civilních letadlech
  • - - - 6813890020 10: Ostatní
  • - - - - 6813890020 80: Třecí materiál, o|tloušťce menší než 20|mm, nezamontovaný, k|výrobě třecích součástek
  • - - - - 6813890090 80: Ostatní