Sherry / V nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry.

  • - - - - - - - - 2204218610 80: Mající skutečný objemový obsah alkoholu převyšující 15|% obj., avšak nepřesahující 18|% obj
  • - - - - - - - - 2204218690 80: Mající skutečný objemový obsah alkoholu převyšující 18|% obj., avšak nepřesahující 22|% obj
  • - - - - - - - - 2204218695 80: Mající skutečný objemový obsah alkoholu převyšující 22|%|obj