Sumci (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.).

* Zboží dovážené z Japonska musí být doprovázeno Společným vstupním dokladem (SVD) nebo společným veterinárním vstupnímo dokladem (SVVD) v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/6 (Úř.věst. L 3).

  • - - - 0304320010 80: Pangas (Pangasius spp.)
  • - - - 0304320090 80: Ostatní