Bezpečnostní sklo sestávající z tvrzeného nebo vrstveného skla.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 7007110000 10: Tvrzené bezpečnostní sklo
  • - - 7007110000 80 (2/0) : V rozměrech a tvarech vhodných k zabudování do vozidel, letadel, kosmických lodí nebo plavidel
  • - - 7007190000 80 (3/0) : Ostatní
  • - 7007210000 10: Vrstvené bezpečnostní sklo
  • - - 7007210000 80 (2/0) : V rozměrech a tvarech vhodných k zabudování do vozidel, letadel, kosmických lodí nebo plavidel
  • - - 7007290000 80 (2/0) : Ostatní