Ptačí vejce, ve skořápce, čerstvá, konzervovaná nebo vařená.

Italiano 3

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 0407110000 10: Oplodněná vejce pro líhnutí
  • - - 0407110000 80: Slepic druhu Gallus domesticus
  • - - 0407190000 80 (4/0) : Ostatní
  • - 0407210000 10: Ostatní čerstvá vejce
  • - - 0407210000 80: Slepic druhu Gallus domesticus
  • - - 0407290000 80 (2/0) : Ostatní
  • - 0407900000 80 (2/0) : Ostatní