VÝROBKY ZE SLÁMY, ESPARTA NEBO JINÝCH PLETACÍCH MATERIÁLŮ; KOŠÍKÁŘSKÉ A PROUTĚNÉ VÝROBKY.

  • 4601000000 80 (9/0) : Pletence a podobné výrobky z pletacích materiálů, též spojené do pásů; pletací materiály, pletence a podobné výrobky z pletacích materiálů, svázané dohromady v paralelních provazcích nebo tkané, ve formě listu, též jako dokončené výrobky (například rohože, slaměné rohožky, košatiny)
  • 4602000000 80 (5/0) : Košíkářské, proutěné a jiné výrobky, vyrobené přímo z pletacích materiálů nebo zhotovené ze zboží čísla 4601; výrobky z lufy