Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii).

* Zboží dovážené z Japonska musí být doprovázeno Společným vstupním dokladem (SVD) nebo společným veterinárním vstupnímo dokladem (SVVD) v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/6 (Úř.věst. L 3).

  • - - - 0303510010 80: O kusové hmotnosti převyšující 100 g, na zpracování
  • - - - 0303510020 80: Ostatní, pro průmyslové zpracování
  • - - - 0303510090 80: Ostatní