Ostatní / Heterocyklické sloučeniny pouze s dusíkatým(i) heteroatomem (heteroatomy).

Deutsch 7 English 3 Español 2 Nederlands 1 Polski 1 Slovenščina 4

 • - - - - 2933399910 80: 2-Aminopyridin-4-ol-hydrochlorid (CAS RN 1187932-09-7)
 • - - - - 2933399911 80: 2-(Chlormethyl)-4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridin-hydrochlorid (CAS RN 153259-31-5)
 • - - - - 2933399912 80: 2,3-Dichlorpyridin (CAS RN 2402-77-9)
 • - - - - 2933399913 80: Methyl-(1S,3S,4R)-2-[(1R)-1-fenylethyl]-2-azabicyklo[2.2.1]hept-5-en-3-karboxylát (CAS RN 130194-96-6)
 • - - - - 2933399914 80: [N,4-dimethyl-1-(fenylmethyl)-3-piperidinamin]-hydrochlorid (1:2) (CAS RN 1228879-37-5)
 • - - - - 2933399915 80: Kyselina pyridin-2,3-dikarboxylová (CAS RN 89-00-9)
 • - - - - 2933399916 80: Methyl-[(2S,5R)-5-[(benzyloxy)amino]piperidin-2-karboxylát]-dihydrochlorid (CAS RN 1501976-34-6)
 • - - - - 2933399917 80: 3,5-Dimethylpyridin (CAS RN 591-22-0)
 • - - - - 2933399919 80: Methyl-nikotinát (INNM) (CAS RN 93-60-7)
 • - - - - 2933399920 80: Pyrithion mědi ve formě prášku (CAS RN 14915-37-8)
 • - - - - 2933399921 80: Boskalid (ISO) (CAS RN 188425-85-6)
 • - - - - 2933399922 80: Isonikotinová kyselina (CAS RN 55-22-1)
 • - - - - 2933399923 80: 2-Chlor-3-kyanopyridin (CAS RN 6602-54-6)
 • - - - - 2933399924 80: 2-(Chlormethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-hydrochlorid (CAS RN 86604-75-3)
 • - - - - 2933399925 80: Imazethapyr (ISO) (CAS RN 81335-77-5)
 • - - - - 2933399926 80: [2-[4-(Hydrazinylmethyl)fenyl]-pyridin]-dihydrochlorid (CAS RN 1802485-62-6)
 • - - - - 2933399927 80: Kyselina pyridin-2,6-dikarboxylová (CAS RN 499-83-2)
 • - - - - 2933399928 80: Ethyl-3-[(3-amino-4-methylamino-benzoyl)-pyridin-2-yl-amino]-propionát (CAS RN 212322-56-0)
 • - - - - 2933399929 80: 3,5-Dichlor-2-kyanopyridin (CAS RN 85331-33-5)
 • - - - - 2933399931 80: 2-(Chloromethyl)-3-methyl-4-(2,2,2-trifluorethoxy)pyridin-hydrochlorid (CAS RN 127337-60-4)
 • - - - - 2933399932 80: 2-(Chlormethyl)-3,4-dimethoxypyridinhydrochlorid (CAS RN 72830-09-2)
 • - - - - 2933399933 80: 5-(3-chlorfenyl)-3-methoxypyridin-2-karbonitril (CAS RN 1415226-39-9)
 • - - - - 2933399934 80: 3-Chlor-(5-trifluormethyl)-2-pyridinacetonitril (CAS RN 157764-10-8)
 • - - - - 2933399935 80: Aminopyralid (ISO) (CAS RN 150114-71-9)
 • - - - - 2933399936 80: 1-[2-[5-methyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetyl]piperidin-4-karbothioamid (CAS RN 1003319-95-6)
 • - - - - 2933399937 80: Vodný roztok pyridin-2-thiol-1-oxidu, sodné soli (CAS RN 3811-73-2)
 • - - - - 2933399940 80: 2-Chlorpyridin (CAS RN 109-09-1)
 • - - - - 2933399941 80: 2-Chlor-6-(3-fluor-5-isobutoxyfenyl)nikotinová kyselina (CAS RN 1897387-01-7)
 • - - - - 2933399943 80: 2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-ol (CAS RN 2403-88-5)
 • - - - - 2933399944 80: Chlorpyrifos (ISO) (CAS RN 2921-88-2)
 • - - - - 2933399945 80: 5-Difluormethoxy-2-{[(3,4-dimethoxy-2-pyridyl)methyl]thio}-1H-benzimidazol (CAS RN 102625-64-9)
 • - - - - 2933399946 80: Fluopikolid (ISO) (CAS RN 239110-15-7) pro použití při výrobě pesticidů
 • - - - - 2933399947 80: (-)-trans-4-(4'-Fluorfenyl)-3-hydroxymethyl-N-methylpiperidin (CAS RN 105812-81-5)
 • - - - - 2933399948 80: Flonicamid (ISO) (CAS RN 158062-67-0)
 • - - - - 2933399953 80: 3-Brompyridin (CAS RN 626-55-1)
 • - - - - 2933399955 80: Pyriproxyfen (ISO) (CAS RN 95737-68-1) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší
 • - - - - 2933399957 80: terc-Butyl-3-(6-amino-3-methylpyridin-2-yl)benzoát  (CAS RN 1083057-14-0)
 • - - - - 2933399958 80: 4-Chlor-1-methylpiperidin (CAS RN 5570-77-4)
 • - - - - 2933399960 80: 2-Fluor-6-(trifluormethyl)pyridin (CAS RN 94239-04-0)
 • - - - - 2933399963 80: 2-aminomethyl-3-chlor-5-trifluormethylpyridin-hydrochlorid (CAS RN 326476-49-7)
 • - - - - 2933399965 80: Acetamiprid (ISO) (CAS RN 135410-20-7)
 • - - - - 2933399967 80: (1R,3S,4S)-terc-butyl 3-(6-brom-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-2-azabicyklo[2.2.1]heptan-2-karboxylát (CAS RN 1256387-74-2)
 • - - - - 2933399970 80: 2,3-Dichlor-5-(trifluormethyl)pyridin, (CAS RN 69045-84-7)
 • - - - - 2933399972 80: 5,6-Dimethoxy-2-[(4-piperidinyl)methyl]indan-1-on, (CAS RN 120014-30-4)
 • - - - - 2933399977 80: Imazamox (ISO) (CAS RN 114311-32-9)
 • - - - - 2933399985 80: 2-Chlor-5-chlormethylpyridin (CAS RN 70258-18-3)
 • - - - - 2933399990 80: Ostatní